Get Adobe Flash player
Kunst op zijn kop

Studietoelagen

Vanaf nu ook school- en studietoelagen voor kleuters en leerlingen lager onderwijs. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze toelage is het gezinsinkomen. Voor meer informatie kan u terecht :

  • op het secretariaat van de school
  • op www.studietoelagen.be
  • via 1700, het gratis nummer van de overheid
  • bij de sociale dienst van het OCMW Duffel, Kwakkelenberg 1 tel.: 015/30-97-70