WELKOM

De leerlingen, leerkrachten en directie van de lagere school

heten U van harte welkom op hun site.

 

 

Maandag 21 oktober : Vrijaf (Duffel jaarmarkt) 

 

Onze vernieuwde speelplaats krijgt stilaan vorm, het speelhuisje is reeds klaar en in gebruik !

 

 

Foto's zeeklassen <klik>                         Foto's kasteelklassen <klik>

 


1 september 2017 : start van onze nieuwe scholengemeenschap KITOS.

 

 

Kijk ook naar enkele leuke sfeermomenten van de eerste schooldag bij 'schoolactiviteiten'


 

! DENK AAN ONZE NIEUWE SCHOOLUREN !

 

Maandag/dinsdag/

donderdag/ vrijdag

De schoolpoort gaat open

de leerlingen zijn

aanwezig om

lesuren 
Voormiddag 8.00 uur 8.30 uur 08.35 uur – 12.10 uur
Namiddag 13.00 uur 13.30 uur 13.35 uur – 15.35 uur
* 16.00 uur einde nabewaking !
 

Woensdag                 

De schoolpoort gaat open

de leerlingen zijn

aanwezig om

lesuren 
Voormiddag 8.00 uur 8.30 uur 08.35 uur – 12.10 uur

* 12.25 uur einde nabewaking !

 

VERKEERSSITUATIE IN DE STATIONSSTRAAT


EXTRA TROEVEN VAN ONZE SCHOOL

Woensdag: fruitdag

Op woensdag willen we onze leerlingen extra stimuleren om een gezond tussendoortje mee naar school te brengen.

 

Overgang van kleuterschool naar lagere school

We willen de "kloof" tussen de kleuterschool en de lagere school kleiner maken.

Dit realiseren we door het wiskundeproject.

 

De oudste kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar komen regelmatig bij elkaar om in gemengde groepjes alles te leren over getallen, meten, wegen, betalen,...

Dit alles doen ze met de "wiskundepop"Kikker Emiel.

De grote nadruk wordt gelegd om al doende en al spelend de wiskundedoelen te leren.

                                    

 

Zorg+klas

Voor de leerlingen van de 2de en 3de graad die meer- en hoogbegaafd zijn.

- werken aan projecten

- leren hoe ze moeten leren

- zelfstandig leren werken

- doorzetten

- zich inzetten

 

Frans in alle klassen

 

In de klassen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar wordt initiatie Frans gegeven.

- enkele lesmomenten per week

- veel doe-opdrachten

- veel plezier

 

Het dierenstadrapport

 

In onze school werken we aan de sociale vaardigheden van de leerlingen. Dit doen we met de "dierenstad" of "stad van Axen".

Het is belangrijk niet alleen de cognitieve prestaties weer te geven en op te volgen, maar ook oog te hebben voor het sociale en emotionele van de leerlingen.

 

3 keer in het schooljaar brengen we dit in kaart aan de hand van een rapport van sociale vaardigheden.

 

Dit rapport is niet positief of negatief.

Net zoals het ook geen einde is maar net een begin om gedrag en gevoelens bespreekbaar te maken met ouders en kinderen.

 

Het pauwenmoment

 

Waarderen! Op het einde van de maand komen we samen met heel de lagere school.

We nemen even de tijd om waarderende woorden uit te spreken en pluimen te geven.

De leerlingen leren complimenten geven en krijgen en daarbij fier te zijn op zichzelf.

 

Digitale schoolborden

 

Leesmoekes in het 1ste leerjaar

 

Grote bever-kleine vriend

 

Meerdaagse uitstappen in het 2de, 4de en 6de leerjaar

 

Weetjes over het 1ste leerjaar

Bekijk ook zeker eens onze foto's op deze website!

 

 Wiskunde-project

Samen met de oudste kleuters en kikker Emiel leren de kinderen in gemengde groepjes alles over tellen, getallen, meten, wegen, betalen,... 

 

De leesmoekes

 

In het eerste leerjaar leren we lezen. We oefenen veel in de klas en ook thuis maar af en toe komen de leesmoekes naar school om samen met ons te lezen.

We zijn onze moekes heel dankbaar en hebben speciaal voor hen een liedje gemaakt.

 

Zeg, ken je de historie?

Van onze leesmoekes?

Twee keer per week in 't Beverbos

dan lezen w'erop los.

 

Er staan wel 1000 boekjes

van 1 tot en met 9.

Ieder groepje in een hoekje.

Nee, niemand houdt ons tegen.

 

Dag waai de wind en gouden haan.

Nu is't voor ons gedaan.

Dus doen we al die boekjes toe...

Thank you! Merci beaucoup!

 

De kleuters op bezoek in het 1ste leerjaar

 

In mei komen onze kleuters en de kleuters van de Beunt een hele woensdag naar het 1ste leerjaar.

Ze komen echt rekenen, lezen, schrijven en turnen.

De mama's en papa's mogen die dag "samen met hun kind" doorbrengen in het 1ste leerjaar.

Echt super leuk!

 

verkeerstraining

De kinderen van het 1ste leerjaar gaan regelmatig op stap (met een fluo-vestje!) en leren zo hoe zich moeten gedragen in het verkeer.

 

 

Herfstjogging

Als inoefening op de scholencross doen de leerlingen een herfstjogging.

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes over het 2de leerjaar

Bekijk ook zeker eens onze foto's op deze website!

 

Wereldklassen

 

Onze tweedaagse openluchtklassen draagt een intercultureel kleedje. Via een fantasievolle reis maken de kinderen kennis met andere culturen en willen we hen leren omgaan met diversiteit waar de nadruk ligt op het aanvaarden van de anderen zoals ze zijn.

Weetjes over het 3de leerjaar

Bekijk ook zeker eens onze foto's op deze website!

 

In het derde leerjaar doen we een aantal leuke, leerrijke uitstappen : Het Tivolipark , het Speelgoedmuseum  en het Struisvogelnest.

Weetjes over het 4de leerjaar

Bekijk ook zeker eens onze foto's op deze website!

 

Driedaagse Kasteelklassen

 

Al fietsend trekt het 4de leerjaar door het Scheldelandschap waar ze kennis maken met de mooie natuur en het leven van de mensen in deze streek vroeger.

 

Op hun mooie verblijfplaats in Hingene aan het kasteel D'Ursel wanen ze zich als echte ridders en jonkvrouwen en beleven er ridderlijke avonturen.

 

 

 

Verslag + foto kasteelklassen 2017 <klik>

 

Bezoek gemeentehuis

 

De leerlingen van het 4de leerjaar leren alles over de gemeente Duffel met als afsluiter een bezoek aan het gemeentehuis en een ontmoeting met de burgemeester.

 

Hidrodoe

 

De leerlingen brengen een bezoek aan Hidrodoe. Een interactief waterDOEcentrum.

 

 

Weetjes over het 5de leerjaar

Bekijk ook zeker eens onze foto's op deze website!

 

Dactylo

 

Ze leren ook op een goede en veilige manier informatie opzoeken op het internet.

 

Op leeruitstap naar Antwerpen

Weetjes over het 6de leerjaar

Bekijk ook zeker eens onze foto's op deze website

 

Zeeklassen

 

Elk jaar gaan we in het begin van het schooljaar naar Koksijde.

Neem een handvol leerrijke activiteiten, voeg daarbij een stevige dosis sport en meng alles met een vleugje ontspanning.

In combinatie met zon, zee en strandkastelen krijgen onze kinderen een onvergetelijk verblijf in 'Le lys Rouge'.

 

 

Het fietsexamen

 

Na een oefenrit en veel info in de klas over hoe wij ons als een veilige fietser moeten gedragen komt de grote dag!

Het fietsexamen wordt afgenomen door verschillende vrijwilligers en in samenwerking met Boducap.

Je mag er gerust van zijn dat het niet gemakkelijk is en we moeten dan ook ons uiterste best doen.

De fietscontrole is een zeer belangrijk moment.

Wanneer onze fiets niet reglementair in orde is, mogen we zelfs niet vertrekken.

Het is een geweldige ervaring maar de zenuwen zijn er wel.

(een leerling van het 6de leerjaar)