Get Adobe Flash player
Willekeurige afbeelding
Haven

EXTRA TROEVEN VAN ONZE SCHOOL

Woensdag: fruitdag

Op woensdag willen we onze leerlingen extra stimuleren om een gezond tussendoortje mee naar school te brengen.

 

Overgang van kleuterschool naar lagere school

We willen de "kloof" tussen de kleuterschool en de lagere school kleiner maken.

Dit realiseren we door het wiskundeproject.

 

De oudste kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar komen regelmatig bij elkaar om in gemengde groepjes alles te leren over getallen, meten, wegen, betalen,...

Dit alles doen ze met de "wiskundepop"Kikker Emiel.

De grote nadruk wordt gelegd om al doende en al spelend de wiskundedoelen te leren.

                                    

 

Zorg+klas

Voor de leerlingen van de 2de en 3de graad die meer- en hoogbegaafd zijn.

- werken aan projecten

- leren hoe ze moeten leren

- zelfstandig leren werken

- doorzetten

- zich inzetten

 

Frans in alle klassen

 

In de klassen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar wordt initiatie Frans gegeven.

- enkele lesmomenten per week

- veel doe-opdrachten

- veel plezier

 

Het dierenstadrapport

 

In onze school werken we aan de sociale vaardigheden van de leerlingen. Dit doen we met de "dierenstad" of "stad van Axen".

Het is belangrijk niet alleen de cognitieve prestaties weer te geven en op te volgen, maar ook oog te hebben voor het sociale en emotionele van de leerlingen.

 

3 keer in het schooljaar brengen we dit in kaart aan de hand van een rapport van sociale vaardigheden.

 

Dit rapport is niet positief of negatief.

Net zoals het ook geen einde is maar net een begin om gedrag en gevoelens bespreekbaar te maken met ouders en kinderen.

 

Het pauwenmoment

 

Waarderen! Op het einde van de maand komen we samen met heel de lagere school.

We nemen even de tijd om waarderende woorden uit te spreken en pluimen te geven.

De leerlingen leren complimenten geven en krijgen en daarbij fier te zijn op zichzelf.

 

Digitale schoolborden

 

Leesmoekes in het 1ste leerjaar

 

Grote bever-kleine vriend

 

Meerdaagse uitstappen in het 2de, 4de en 6de leerjaar