Get Adobe Flash player
Willekeurige afbeelding
Dinsdag 8 oktober 2019

Studietoelagen

Studietoelagen

Vanaf nu ook school- en studietoelagen voor kleuters en leerlingen lager onderwijs.

De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze toelage is het gezinsinkomen.

Voor meer informatie kan u terecht :

  • op het secretariaat van de school
  • op www.studietoelagen.be
  • via 1700, het gratis nummer van de overheid
  • bij de sociale dienst van het OCMW Duffel, Kwakkelenberg 1, tel.: 015/30-97-70