Get Adobe Flash player
Willekeurige afbeelding
Mega Spelenpaleis

Verkeerssituatie

Verkeerssituatie aan de school

 

In aanloop naar de start van het nieuwe schooljaar maakte het gemeentebestuur de schoolomgeving van De Basis in de Stationsstraat veiliger.

De Stationsstraat kent al jaren erg smalle fietssuggestiestrookjes en bijzonder veel ruimte voor het autoverkeer. In combinatie met autoportieren die aan beide zijden van de weg kunnen openzwaaien gaf dit geen veilig gevoel.

Daarop nam de Ouderraad van De Basis het initiatief om de schoolomgeving te evalueren en stelden ze daarna samen met de schooldirectie een nieuw scenario voor de Stationsstraat voor. Na aftoetsen hiervan en het uitwerken van enkele alternatieven kwam de gemeente samen met de scholen tot een nieuw voorstel. Dit voorstel werd nog afgetoetst met Dagverzorgingscentrum De Peerle en kreeg daarna groen licht. De Stationsstraat (tussen het klooster en de ingang van de school) wordt voortaan ingericht als fietsstraat.

Concreet betekent dit dat de snelheid 30 kilometer per uur blijft en wagens de fietsers niet mogen voorsteken. Zo kunnen ouders naast hun kind fietsen en de volledige rijstrook gebruiken. Om ook fietsen in de richting van de Kerkstraat mogelijk te houden, verdwijnt de parkeerstrook langs De Peerle en wordt hier een fietsstrook ingericht. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de risicovolle parkeermanoeuvres aan de linkerzijde van de Stationsstraat vervallen.

Om dit goed te laten functioneren wordt de fietsstraat van de fietsstrook gescheiden door paaltjes. Aan Dagverzorgingscentrum De Peerle worden uiteraard ook vaak mensen opgehaald en afgezet. Voor hen wordt net na de voetgangersoversteekplaats een strook van 12m lang voorzien, waar je niet mag parkeren, maar wel mag stationeren. Ook leveranciers voor De Peerle kunnen hier terecht.

Aangezien we meer kinderen en ouders op een duurzame manier hun woon- en schooltraject willen laten afleggen, hopen we dat dit een extra stimulans is om vanaf 1 september te voet of met de fiets naar school te komen.”