Get Adobe Flash player

SFEERBEELD

;

CLB

Vrij centrum voor leerlingbegeleiding

Vijfhoek 7, 2800 Mechelen

015/ 41 89 11 - 015/ 41 89 13 (fax)

mechelen@clb-net.be

afgevaardigden: Mw. Carin Slaets - Mw. Ann Rieberghe

De voormalige PMS-centra en de diensten Medisch School-toezicht (MST) werden omgevormd tot één dienst, het CLB.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

- het leren en studeren
- de onderwijsloopbaan
- de preventieve gezondheidszorg
- het psychische en sociaal functioneren.
De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Ouders en leerlingen zijn echter verplicht hub medewerking te verlenen aan:

- de begeleiding van leerlingen die spijbelen;
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben zij bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een ander arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

De begeleiding helpt de kinderen bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school, met speciale aandacht voor de aanpassingsproblematiek en het deelnemen aan het lesgebeuren.

Zij bespreken vorderingen op studiegebied en werken mee aan eventuele remediëring en helpen bij de overgang van lager- naar secundair onderwijs.

Elk kind heeft recht op deze leerlingenbegeleiding, maar de ouders kunnen deze begeleiding weigeren. De weigering moet schriftelijk meegedeeld worden aan de directie van de school.