Get Adobe Flash player

SFEERBEELD

thema kleuren

Studietoelagen

Vanaf nu ook school- en studietoelagen voor kleuters en leerlingen lager onderwijs. De belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze toelage is het gezinsinkomen. Voor meer informatie kan u terecht :

- op het secretariaat van de school

- op www.studietoelagen.be

- via 1700, het gratis nummer van de overheid

- bij de sociale dienst van het OCMW Duffel, Kwakkelenberg 1 tel.: 015/30-97-70